Strzały do Papieża i narodu 13 V 1981 13 XII 1981

Prawo

Informacje