Sporządzanie planów analiz i sprawozdań A.35 Podręcznik Część 3

Szkoły zawodowe

Informacje

Podręcznik podzielono na cztery części. Część pierwsza to planowanie działalności w jednostce organizacyjnej wraz z biznesplanem. Część druga dotyczy sprawozdawczości wynikającej z ustawy o rachunkowości i innych przepisów. W części trzeciej przedstawiono analizę ekonomiczną w w...

Cena: 24,27
Dostępność: dostępny od ręki