Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje