Białorusini i Litwini w Polsce Polacy na Białorusi i Litwie

Historia

Informacje

Napięcie emocjonalne, które towarzyszy stosunkom etnicznym, powoduje pewien dyskomfort badań. Zajmujący się tą problematyką jest nader często narażony na zarzut braku bezstronności, zwłaszcza, gdy podejmuje próbę porównania zjawisk występujących w różnych państwach. Na ile ten...

Cena: 40,95
Dostępność: dostępny od ręki